aanbod

knabwerk biedt interim management, teamcoaching, project- en programmamanagement, strategisch bestuurs- en communicatieadvies.

interim management

Karin is een gedreven en ambitieuze interim manager en strateeg met jarenlange ervaring binnen de overheid. Vanuit betrokkenheid en commitment aan de organisatie, en het vertrouwen in elkaars capaciteiten, is zij in staat een geolied team neer te zetten met klinkende resultaten. Ook de bedrijfsvoeringstaak (formatie, financiën) is bij Karin in goede handen.

teamcoaching

Wendbare, flexibele en goed samenwerkende teams zijn de basis van succes. Karin laat teams vooral zelf ontdekken waar hun kracht ligt en daagt hen uit om zelf met oplossingen te komen. Dit doet zij door te experimenteren met nieuw gedrag en het doorbreken van ineffectieve patronen.

projectmanagement

Ervaring in project- en programmamanagement heeft Karin opgedaan tijdens haar jaren als manager. In Amsterdam heeft zij de fusie van vier stadsdelen begeleid en vier afdelingen communicatie tot een nieuwe afdeling gesmeed. In Haarlem heeft zij Serious Request 3fm georganiseerd en de opvang van asielzoekers gerealiseerd. Ook hier ligt de kracht van Karin in het samenwerken, verbinding zoeken met ‘tegenstanders’, oplossingen bedenken en werken met deadlines.

strategisch advies

Karin heeft ruim tien jaar ervaring aan politiek bestuurlijke tafels. Zij adviseerde het bestuur van stadsdeel West, gemeente Amsterdam en het college van B&W in Haarlem. Zij schakelt feilloos tussen de politieke ambities en de mogelijkheden van het ambtelijk apparaat.

Daarnaast is zij een meester in positionering, prioritering en timing van communicatie.

crisiscommunicatie

Karin is opgeleid door de Veiligheidsregio Kennemerland als hoofd van het regionale actiecentrum en hoofd pers en publiek. Wanneer zij opgeroepen wordt om in actie te komen, is er ook daadwerkelijk wat aan de hand. Dat kan een grootschalige brand zijn, een neergestort vliegtuig of een terroristische aanslag.

Voor Van Luyken is Karin beschikbaar voor het Incident Support Team.

meer weten?

Meer weten over knabwerk en de persoonlijke visie van Karin op samenwerken, verbinding en resultaten? Schrijf een mail, app of bel voor meer informatie en een persoonlijk, prettig gesprek.